Psychologie

Psychologie

In een eerste gesprek staan we stil bij de klachten en bezorgdheden om zo samen op zoek te gaan naar de hulpvragen. Ook stemmen we de verwachtingen van een mogelijk behandeltraject af. Aan het einde van de eerste kennismaking zal het vervolg van het traject vastgelegd worden. Samen wordt onder andere de duur en de frequentie besproken. Indien bijzondere therapie of diagnostiek een meerwaarde kan betekenen zal dit ook besproken worden. Naarmate onze samenwerking vordert, kan het traject steeds in samenspraak bijgesteld worden.

Aanbod

Gespreks- en ervaringsgerichte therapie
• Gedrags-en emotionele problemen (depressie, piekeren, zelfbeeld)
Sociale problemen (assertiviteit, sociale vaardigheden)
• Burn out en stress
• Rouw en verlies
• Opvoeding en gezin (echtscheidingsproblematiek, nieuw samengestelde gezinnen)
• Identiteitsproblemen (geaardheid, jonge ouders, puberteit)
• Persoonlijke ontwikkeling (hechting, innerlijke conflicten, angsten)

Diagnostiek en belevingsonderzoek
• Belevingsonderzoek
• Intelligentieonderzoek (kinderen, jongeren en volwassenen)
• Aandachts- en concentratieonderzoek

Training en bijzondere therapie
• Sociale vaardigheidstraining
• Psycho-educatie
• Weerbaarheidstraining
• Observatie (school, jeugdbeweging, thuis)
• Schooloverleg
• Ervaringsgerichte therapie op locatie
• Therapie met alpaca
• Meerdaagse trainingen rond specifieke thema’s (assertiviteit, sociale vaardigheid, rouw en verlies…)

Training Paasvakantie 2022
Meer info volgt

Groepspraktijk FIKS Gistel

Tarieven en terugbetaling psychologie

FOD Visumnummer
319463
Erkenningsnummer psychologencommissie
862128948
Ondernemingsnummer
0778.727.183

 

Maak eenvoudig een afspraak online 

FIKS is een groepspraktijk in Gistel waar je terecht kunt voor osteopathie, kinesitherapie, podologie en psychologie. Maak eenvoudig online je afspraak bij een van onze therapeuten via onderstaande link.

Groepspraktijk FIKS Gistel